Produkty

MultiTherm® NEO

Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm® NEO je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú sivé grafitové platne (EPS 70 NEO) a biele platne (EPS 70 F) z expandovaného polystyrénu. Použitie je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov. Izolanty majú nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a tepelnoizolačné vlastnosti sivého grafitového polystyrénu sú dokonca v porovnaní s ostatnými bežnými izolantami ešte cca o 20 % lepšie. Výhodou sivého grafitového polystyrénu je aj nezameniteľná a garantovaná kvalita od spoločnosti BASF, ktorá vyrába základnú surovinu pre výrobu týchto platní pod názvom Neopor®. Špeciálny význam má tento systém pri zatepľovaní nízkoenergetických a pasívnych domov, kde lepšie tepelnoizolačné vlastnosti izolantu umožňujú použitie menších hrúbok polystyrénu, s čím sú spojené nižšie náklady na kotevné prvky a oplechovanie. Taktiež sa získa lepšie presvetlenie interiéru. Pri realizácii sa využívajú doterajšie skúsenosti zo zatepľovania. Systém nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné postupy.

Certifikár zhody MultiTherm NEO Certifikár zhody MultiTherm NEO
Európske technické osvedčenie - ETA č. 08/0049 Európske technické osvedčenie - ETA č. 08/0049
Vyhlásenie o parametroch MultiTherm NEO Vyhlásenie o parametroch MultiTherm NEO
Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm NEO Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm NEO