Produkty

Prince Color® Z 301 DS

Bezcementová, elastická disperzná hmota s obsahom sklených vlákien na zhotovenie výstužnej armovacej vrstvy so sklotextilnou tkaninou na zatepľovacích systémoch a minerálnych podkladoch.TL Prince Color Z 301 DS TL Prince Color Z 301 DS