Produkty

Prince Color® Multigrund PGU

Univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové akrylátové, minerálne, silikónové a mozaikové omietky. Vytvára adhézny mostík pod následne nanášané omietky. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Riedi sa vodou max. 5 %.TL Prince Color Multigrund PGU TL Prince Color Multigrund PGU