Produkty

Prince Color® Multigrund PGT

Silikátový penetračný náter aj riedidlo pre silikátové farby a omietky, na nové i staré minerálne omietky, vápencové a pieskovcové pohľadové murivo, staré nátery minerálnych farieb, na podklady schopné skremičitenia. Je vysokodifúzny a s hĺbkovým účinkom. Spracováva sa neriedený. Nanáša sa štetcom.TL Prince Color Multigrund PGT TL Prince Color Multigrund PGT