Produkty

MultiTherm® M

Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm® M je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú fasádne minerálne dosky alebo lamely. Fasádne minerálne dosky majú v smere k podkladu pozdĺžnu orientáciu tepelnoizolačných vlákien a fasádne minerálne lamely majú orientáciu vlákien k podkladu kolmú. Systém nie je obmedzený požiarnou výškou. Zatepľovací systém sa používa pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť a vyššiu paropriepustnosť skladby zatepľovacieho systému. Vďaka týmto vlastnostiam sa navrhuje aj vo väčšine požiarnych úsekov stavieb. Pomocou kontaktného zatepľovacieho systému MultiTherm® M sa dá bezpečne zatepliť konkrétny objekt a zlepšiť tak vlastnosti jeho obvodovej konštrukcie. Stierková hmota Prince Color® Z 301 Super obsahuje vlákna, ktoré spevňujú výstužnú vrstvu.

Certifikát zhody MultiTherm M Certifikát zhody MultiTherm M
Európske technické osvedčenie - ETA č. 08/0050 Európske technické osvedčenie - ETA č. 08/0050
Vyhlásenie o parametroch MultiTherm M Vyhlásenie o parametroch MultiTherm M
	Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm M Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm M