Produkty

Prince Color® Multiputz ZA 1,5 / 2 / 3

Akrylátová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, odolná proti poveternostným vplyvom, difúzna. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Zrno 3 mm na objednávku.TL Prince Color Multiputz ZA TL Prince Color Multiputz ZA
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 1,5 Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 1,5
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 1,5 B3 Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 1,5 B3
	Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 2 Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 2
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 2 B3 Vyhlásenie o parametroch Prince Color Multiputz ZA 2 B3
VZ Prince Color Multiputz ZA VZ Prince Color Multiputz ZA