Produkty

MultiTherm® MP

Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm® MP je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú polystyrénové platne vyrobené z expandovaného polystyrénu. Systém spĺňa parametre aj pre použitie sivých polystyrénových platní vyrobených z Neopor-u resp. z grafitového polystyrénu. Použitie tohto systému je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov. Výhodou systému sú obzvlášť nízke obstarávacie náklady, jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti a dlhodobé skúsenosti zo zatepľovania kontaktnými zatepľovacími systémami. Využíva sa na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností budov a pri odstraňovaní tepelných mostov.

Certifikát zhody MultiTherm MP Certifikát zhody MultiTherm MP
Európske technické osvedčenie – ETA č. 12/0248 Európske technické osvedčenie – ETA č. 12/0248
Vyhlásenie o parametroch MultiTherm MP Vyhlásenie o parametroch MultiTherm MP
	Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm MP Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm MP