Produkty

MultiTherm® MM

Kontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm® MM je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú fasádne minerálne dosky alebo lamely. Fasádne minerálne dosky majú v smere k podkladu pozdĺžnu orientáciu tepelnoizolačných vlákien a fasádne minerálne lamely majú orientáciu vlákien k podkladu kolmú. Systém nie je obmedzený požiarnou výškou. Zatepľovací systém sa používa pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť a vyššiu paropriepustnosť skladby zatepľovacieho systému. Vďaka týmto vlastnostiam sa navrhuje aj vo väčšine požiarnych úsekov stavieb. Pomocou kontaktného zatepľovacieho systému MultiTherm® MM sa dá konkrétny objektbezpečne zatepliť, čím sa zlepšia vlastnosti jeho obvodovej konštrukcie.

Certifikát zhody MultiTherm MM Certifikát zhody MultiTherm MM
Európske technické osvedčenie – ETA č. 12/0249 Európske technické osvedčenie – ETA č. 12/0249
Vyhlásenie o parametroch MultiTherm MM Vyhlásenie o parametroch MultiTherm MM
Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm MM Vyhlásenie zhody výrobcu systému MultiTherm MM