Produkty

Prince Color® Z 301 K

Kvalitné lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 10 %. Veľmi jednoduchá spracovateľnosť. Na tenkovrstvové lepenie. Spĺňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C1 podľa normy EN 12004. Spotreba 2,4–5,0 kg/m2 podľa rozmeru ozubenia.TL Prince Color Z 301 K TL Prince Color Z 301 K
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 K Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 K
VZ Prince Color Z 301 K VZ Prince Color Z 301 K