Produkty

Prince Color® Z 301 Standard Extra

Špeciálne lepidlo na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 3 %. Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepivosti. Na tenkovrstvové lepenie, ľahko spracovateľné. Spĺňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C1TE podľa normy EN 12004. Spotreba 2,5–5,0 kg/m2 podľa rozmeru ozubenia.TL Prince Color Z 301 Standard Extra TL Prince Color Z 301 Standard Extra
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 Standard Extra Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 Standard Extra
VZ Prince Color Z 301 Standard Extra VZ Prince Color Z 301 Standard Extra