Produkty

Prince Color® Z 301 CL Profi

Špeciálne flexibilné lepidlo na celoplošné – bezdutinové lepenie všetkých typov keramických dlažieb. Na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie a plochy s vysokým mechanickým zaťažením, na lepenie „dlažba na dlažbu“. Aj na dodatočné vyrovnávanie podkladov do 15 mm. Pochôdzne a škárovateľné po 6 hod., plne zaťažiteľné po 24 hod. Spĺňa požiadavky na zatriedenie do kvalitatívnej triedy C2FES1 podľa EN 12004. Spotreba 4,5–7,5 kg/m2 podľa rozmeru ozubenia.TL Prince Color Z 301 CL Profi TL Prince Color Z 301 CL Profi
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 CL Profi Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 CL Profi
VZ Prince Color Z 301 CL Profi VZ Prince Color Z 301 CL Profi