Produkty

Prince Color® Izol P

Bitúmenový disperzný penetračný náter na vonkajšie a vnútorné steny pivníc, podláh a základov staviebTL Prince Color Izol P TL Prince Color Izol P