Produkty

Prince Color® EBF 08

Poterový betón na vyrovnávacie a nášľapné podlahové vrstvy. Vhodný aj na bežné betonárske práce - pätky stĺpov, výplň strateného debnenia a pod. Po vytvrdnutí je odolný proti poveternostným vplyvom. Používa sa na hrúbky vrstvy 40 – 150 mm. Minimálna pevnosť v tlaku pre potery: 25 MPa. Zrnitosť: 0 – 8 mm.TL Prince Color EBF 08 TL Prince Color EBF 08
Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF 08 - podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF 08 - podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013
Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF 08 - podľa prílohy III k Nariad. EU č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF 08 - podľa prílohy III k Nariad. EU č. 305/2011