Produkty

Prince Color® EBF Hrubý/Jemný

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochôdznych poterov hrúbky: 20 - 70 mm - Prince Color® EBF Hrubý 10 - 30 mm - Prince Color® EBF Jemný Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“ do spojovacieho mostíka Prince Color® EBF Grund. Pri Prince Color® EBF Hrubý použiť spojovací mostík len pri aplikácii pripojených poterov - do hrúbky 40 mm.TL Prince Color EBF Hrubý/Jemný TL Prince Color EBF Hrubý/Jemný
Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF Hrubý Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF Hrubý
Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF Jemný Vyhlásenie o parametroch Prince Color EBF Jemný
VZ Prince Color EBF Hrubý/Jemný VZ Prince Color EBF Hrubý/Jemný