Produkty

Prince Color® NC 510

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 2 do 15 mm na betónových, cementových a anhydritových poteroch pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 10 hod.TL Prince Color NC 510 TL Prince Color NC 510
Vyhlásenie o parametroch Prince Color NC 510 Vyhlásenie o parametroch Prince Color NC 510
VZ Prince Color NC 510 VZ Prince Color NC 510