Produkty

Prince Color® NC 515

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 0,5 do 15 mm, po naplnení kremičitým pieskom až do 30 mm, na betónových, cementových a anhydritových poteroch pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku, parkiet a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 3 hod.TL Prince Color NC 515 TL Prince Color NC 515
Vyhlásenie o parametroch Prince Color NC 515 Vyhlásenie o parametroch Prince Color NC 515
VZ Prince Color NC 515 VZ Prince Color NC 515