Produkty

Prince Color® K 01

Univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta so zrnitosťou do 2 mm, s pevnosťou v tlaku 5 MPa. Vhodná na renovačné práce, s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu, difúzna. Po vytvrdnutí odolná proti vode a mrazu. Určená na ručné spracovanie. Ako jadrová omietka v hrúbke 6 - 20 mm.TL Prince Color K 01 TL Prince Color K 01
Vyhlásenie o parametroch Prince Color K 01 - EN 998-1:2010 Vyhlásenie o parametroch Prince Color K 01 - EN 998-1:2010
Vyhlásenie o parametroch Prince Color K 01 - EN 998-2:2010 Vyhlásenie o parametroch Prince Color K 01 - EN 998-2:2010
VZ Prince Color K 01 VZ Prince Color K 01