Produkty

Prince Color® KMM

Vápennocementová murovacia malta so zrnitosťou do 2,5 mm, s pevnosťou v tlaku 10 MPa. Na murovanie zvislých konštrukcií z tehál, prírodného kameňa a tvárnic. Nie je určená na murovanie zo sklenných tvárnic, sadrových prvkov a na škárovanie muriva. Určená na ručné spracovanie.TL Prince Color KMM TL Prince Color KMM
	Vyhlásenie o parametroch Prince Color KMM Vyhlásenie o parametroch Prince Color KMM
VZ Prince Color KMM VZ Prince Color KMM