Produkty

Prince Color® Z 301 PR

Murovacie lepidlo na tenkovrstvové murovanie pórobetónových blokov a tvárnic s vysokou výdatnosťou. Po vytvrdnutí je odolné proti vode a mrazu. Určené na ručné spracovanie. Spotreba: cca 20 kg/1 m3 tvárnic.TL Prince Color Z 301 PR TL Prince Color Z 301 PR
Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 PR Vyhlásenie o parametroch Prince Color Z 301 PR
VZ Prince Color Z 301 PR VZ Prince Color Z 301 PR