Produkty

Prince Color® SANO 03

Sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka na vlhké a zasolené murivo so zrnitosťou do 4 mm. Je určená na hrubé vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou sanačného jadra. Súčasť sanačného systému Prince Color® SANO. Strojovo spracovateľná. Aplikuje sa v min. hrúbke 10 mm a v max. hrúbke do 40 mm v jednom pracovnom kroku. Certifikovaná podľa WTA.TL Prince Color SANO 03 TL Prince Color SANO 03
Vyhlásenie o parametroch Prince Color SANO 03 Vyhlásenie o parametroch Prince Color SANO 03
VZ Prince Color SANO 03 VZ Prince Color SANO 03